Jupiters un Eiropa

Vai vienīgās dzīvās būtnes ir uz planētas Zeme? Cilvēka zinātkāre ir tā, kas turpina mudināt meklēt arvien jaunus ceļus un iespējas, kā rast atbildi uz šo jautājumu.

 

Lai gan sākotnēji izskanēja iespējas, ka uz Marsa potenciāli varētu būt dzīvība, tad šobrīd pētījumi rāda, ka Mars nav piemērots dzīvo būtņu eksistencei, taču netiek izslēgta iespēja, ka Mars kādreiz ir bijis piemērots dzīvības formām.

Bet vai kāda planēta vai to pavadoņi Saules sistēmā ir piemēroti dzīvības eksistencei? Atbilde uz šo jautājumu ir jā!

 

Jupitera pavadonis Eiropa ir viena no galvenajiem Saules sistēmas objektiem, uz kura varētu būt dzīvība – zem tās biezā ledus slāņa, kas potenciāli pildītu atmosfēras funkciju, slēpjas okeāni ar šķidru ūdeni. Ieskaties informācijā, cik liels varētu būt Eiropas šķidrā ūdens oekāna apjoms!

Eiropa ģeotermālā aktivitāte spēj uzturēt pietiekamu temperatūru, lai ūdens būtu šķidrā stāvoklī. Šie ir būtiski dzīvības eksistences nosacījumi.

 

Līdzīga situācija ir arī Jupitera pavadoņiem – Ganimēdu, Kallisto, kā arī Saturna pavadoņiem – Enceladu un Titānu, un  pat Neptūna pavadoni Tritonu. Uz visiem šiem debess ķermeņiem potenciāli varētu būt dzīvība.

 

Eiropa – iespējamā uzbūve

1. Ūdens tvaiki

2. Ledus kārta

3. Zemledus okeāns

4. Okēna straumes

5. Termālās atveres

Eiropas Kosmosa aģentūras misija JUICE padziļināti pētīs Jupitera pavadoņus un mēģinās atklāt jaunas dzīvības formas uz tiem.

 

Kas zina, varbūt Zeme nav vienīgā Saules sistēmas daļa, uz kuras ir dzīvība!

+