PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES

Bezmaksas interešu izglītības programmas!

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” (identifikācijas numurs NFI/I/VIAA/2020/3) ietvaros piedāvājam bezmaksas interešu izglītības programmas 4.-6., 7.-9. un 10.-12. klašu vecuma posmiem. Apmeklējuma laikā dalībnieks caur dažādām kosmosa tēmām un izglītības standartā balstītām aktivitātēm apgūst zināšanas un prasmes STEM jomās.

Nodarbības notiks sākot ar 2024. gada 9. janvāri otrdienās, ceturtdienās un piektdienās! Par konkrētu Jūsu apmeklējuma datumu sazināsimies pēc pieteikšanās slēgšanas.

Programmas ilgums – 6h 

Kosmosa izziņas centra interešu izglītības programma satur vairākus secīgus un saistītus mācību elementus. Izglītības saturs tiek balstīts projekta “Skola 2030” izstrādātajā izglītības standartā un sasaucas ar tajā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem un caurviju prasmēm.

 

Mācību programma iekļauj vadītu ekskursiju un STEM darbnīcas sasaistē ar kosmosa industriju.

 

Vadītas mācību ekskursijas laikā būs iespēja izzināt, ko tieši viņi varētu darīt kosmosa nozarē un ieraudzīt, cik plašas ir šīs nozares iespējas.

 

STEM darbnīcas veidotas izmantojot starpdisciplināru mācību pieeju. Procesā tiek risinātas dažādas ar kosmosa tematiku un industriju saistītas problēmsituācijas.

“Dzīvošana kosmosā”

(4.-6.kl.)

Programmā iekļautās darbnīcas mērķis ir noskaidrot, kur visumā atrodas Zeme, kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas lai mēs varētu doties uz citām planētām.

“Pacelšanās kosmosā”

(7.-9.kl.)

Programmā iekļautās darbnīcas mērķis ir sagatavot un veikt raķetes startu, izmantojot mikrokontrolierus aprēķināt visu tam nepieciešmo informāciju.

“Nolaišanās uz nezināmas planētas” (10.-12.kl.)

Programmā iekļautās darbnīcas mērķis ir aprēķināt, pārbaudīt un izveidot sistēmu, kas paredzēta cilvēku glābšanai uz citas planētas. Lai to paveiktu būs nepieciešama mikrokontrolieru programmēšana un testēšana datu iegūšanai.

Paldies par izrādīto interesi! Pieteikšanās tiek pārtraukta - sasniegts maksimālais pieteikumu skaits!

*Lai saņemtu transporta kompensāciju aicinām iepazīties ar transporta izdevumu kompensēšanas nolikumu.

Informējam, ka pasākumu laikā iespējama fotografēšana, filmēšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.cesis.lv/privatuma-politika/

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

 

+