Nospied pogu un seko līdzi enerģijas pārvērtībām!

Kodolenerģija

Kodolreakciju rezultātā izdalās liels siltuma daudzums.

Kodolenergija

Siltuma enerģija

Izmantojot siltumu, var paaugstināt ūdens temperatūru, līdz tas pārvēršas tvaikā.

Tejkanna

Mehāniskā enerģija

Tvaika spiediena ietekmē turbīna sāk griezties.

Turbina

Elektriskā enerģija

Izmantojot turbīnas kustību, rodas elektrība.

Gaismas enerģija

Ar elektroenerģijas palīdzību var iedegt spuldzi.

Ķīmiskā enerģija

Gaismas enerģiju augi spēj pārvērst ķīmiskajā enerģijā, piemēram, augļos, kurus apēdot tu iegūsi enerģiju savai dienai.

+