Mācību materiāli

Kosmosa izziņas centrs izstrādātie materiāli pedagogiem, ko izmantot mācību procesā. Materiāli ir izstrādāti ar mērķi papildināt esošo mācību saturu un piedāvāt jaunas idejas dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikas mācību jomā.

 

Vēlam, lai radītais palīdz veidot saistošas mācību stundas, kas sekmē skolēnu interesi un izpratni par STEM un kosmosu!🔭

 

Materiāli veidoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projektu “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3 ietvaros.

 

Sākumskola

1. Cilvēka programmēšana

Pamatinformācija

Mācību joma: Matemātika, Tehnoloģijas – Datorika
Klašu posms: 1. – 6. klasei
Sarežģītības līmenis (1.–3.):🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Programmēšanas valoda, Komunikācija, Mēness izpēte, Roveris, Datorika, Matemātika

Kopsavilkums

Šī aktivitāte iepazīstinās skolēnus ar algoritmisko domāšanu, plānojot, pārbaudot un īstenojot izpētes misiju uz Mēness.

Skolēni darbojas pāros “Misijas kontroliera” un “Rovera” lomā. Viens skolēns dos komandas, lai otrs varētu “akli” pārvietoties pa Mēness karti. Viņiem jāiziet noteikts maršruts, ko paši iepriekš plānojuši, lai izvairītos no šķēršļiem, veiktu misiju un droši nokļūtu galamērķī.

Aktivitātes īstenošanai nav nepieciešama papildus elektronika.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

2. Rovera izveide un testēšana

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības, Dizains un tehnoloģijas
Klašu posms: 4. – 5. klasei
Sarežģītības līmenis (4.–5.):🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Dizains un tehnoloģijas, Programmēšana, Datorika

Kopsavilkums

Aktivitāte iepazīstinās skolēnu ar algoritmisko domāšanu, kā arī vizuālo programmēšanu, plānojot un programmējot kosmosa bāzes roveri.

Skolēni darbojas grupās pa 4, 2 skolēni pēta informāciju par roverim veicamajām misijām un 2 skolēni veic rovera kustību ieprogrammēšanu. Plānotais maršruts tiek ieprogrammēts roverī un tiek testēta tā darbība uz Mēness kartes.

Aktivitātes īstenošanai nepieciešama ieprogrammējams roveris.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Informācijas lapas

4. Darbnīcas prezentācija

5. Programmēšanas materiāli

3. Raķetes izveide un testēšana

Pamatinformācija

Mācību joma: Dabaszinības
Klašu posms: 1. – 3. klasei
Sarežģītības līmenis (1.–3.):🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Nedzīvs objekts, raķete, kustība, pētīt

Kopsavilkums

Šī aktivitāte mudina jaunieti pieņemt datos balstītu lēmumu veidojot savu pirmo raķeti.

Skolēni, veido savu gaisa raķeti, raķetes būvē tiek fiksēti dati par raķetes dizainu, pēc raķetes starta tiek izdarīti secinājumi par materiālu izvēli un dizaina īpatnību ietekmi uz raķetes lidojuma trajektoriju un attālumu.

Aktivitātes īstenošanai nepieciešama pirms tam izgatavots raķešu palaišanas stends.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Izgriežamie resursi

4. Darbnīcas prezentācija

4. Komunikācija ar misijas kontroli

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības, Dizains un tehnoloģijas
Klašu posms: 4. – 5. klasei
Sarežģītības līmenis (4.–5.):🚀🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Dizains un tehnoloģijas, Programmēšana, Datorika

Kopsavilkums

Aktivitāte iepazīstinās skolēnu ar komunikācijas sistēmām un to svarīgumu, veidojot pašiem savu Morzes koda saziņas sistēmu.

Skolēni sākumā iemācās lietot Morzes kodu, pēc tam viņi darbojas grupās pa 3.

1 skolēns darbojas ar atslēgvārdu tulkošanu kamēr 2 skolēni ieprogrammē saziņas sistēmu. Pēc tam tiek izplānots rovera maršruts un skolēni nosūta viens otram maršruta koordinātes.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Informācijas lapas

4. Darbnīcas prezentācija

5. Programmēšanas materiāli

5. Lokācijas izvēle uz Mēness

Pamatinformācija

Mācību joma: Dabaszinības
Klašu posms: 1. – 6. klasei
Sarežģītības līmenis (1.–3.):🚀🚀🚀
Sarežģītības līmenis (4.–6.):🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Mēness, Mēness bāze datu analīze, zinātniskais skaidrojums, kritiskā domāšana

Kopsavilkums

Šajā nodarbībā skolēniem jāizvēlas piemērota vieta astronautu bāzei uz Mēness, izmantojot piedāvātos datus.

Dažādām vietām uz Mēness būs atšķirīgi resursi un apstākļi. Tiek ņemti vērā tādi faktori kā ģeoloģija, resursi, sakaru nodrošināšanas iespējas un virsmas temperatūra.

Izvēloties labāko nosēšanās vietu, skolēniem ir jāizsver tās ieguvumi un riski.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

6. Gaisa kvalitātes noteikšana

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības
Klašu posms: 4. – 5. klasei
Sarežģītības līmenis (4.–5.):🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Dizains un tehnoloģijas, Programmēšana, Datorika, Saules baterijas

Kopsavilkums

Šajā nodarbībā skolēni programmē Micro:bit, lai tas spētu nolasīt gaisa kvalitātes sensora datus. Tiek izveidota sistēma, kura brīdina par sliktu gaisa kvalitāti un spēj nosūtīt datus uz bāzes staciju.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

7. Augu laistīšanas sistēma

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības, Matemātika, Inženierzīnības
Klašu posms: 4. – 5. klasei
Sarežģītības līmenis (4.–5.):🚀🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Elektriskās ķēdes, Augs, Automātiskās sistēmas, Dizains, Inženierzinības, Programmēšana, Datorika

Kopsavilkums

 

Aktivitāte iepazīstinās skolēnu ar algoritmisko un dizaina domāšanu, kā arī vizuālo programmēšanu, veidojot un testējot automātisko augu laistīšanas sistēmu.

 

Skolēni darbojas pāros, identificējot ikdienas problēmas un plānojot automatizētu sistēmu to risināšanai. Tiek veikta sistēmas programmēšana un prototipa izveide no dotajiem materiāliem.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

8. Saules sensora izveide

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības
Klašu posms: 4. – 5. klasei
Sarežģītības līmenis (4.–5.):🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Dizains un tehnoloģijas, Programmēšana, Datorika, Saules baterijas

Kopsavilkums

Aktivitāte skolēni padziļina savas zināšanas vizuālajā programmēšanā, individuāli programmējot un testējot saules baterijas pozicionēšanas un datu ievākšanas sistēmu.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

 

Pamatskola

1. Vēja ģeneratora izveide

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības, Inženierzinības, Dizains un tehnoloģijas
Klašu posms: 7. klasei
Sarežģītības līmenis (7.kl.):🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Elektriskās ķēdes, Dizains un tehnoloģijas, Dizains, Inženierzinības, Programmēšana, Datorika

Kopsavilkums

Aktivitāte iepazīstinās skolēnu ar algoritmisko un dizaina domāšanu, kā arī vizuālo programmēšanu, veidojot un testējot vēja ātruma noteikšanas sistēmu.

Skolēni darbojas pāros, identificējot ikdienas problēmas un plānojot automatizētu sistēmu to risināšanai. Tiek veikta sistēmas programmēšana un prototipa izveide no
dotajiem materiāliem.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

2. Kosmosa raķetes augstuma noteikšana

Pamatinformācija

 

Mācību joma: Matemātika
Klašu posms: 7. – 9. klasei
Sarežģītības līmenis (7.-9.kl.):🚀🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Trijstūra veidi, leņķi pie paralēlām taisnēm, trijstūra leņķu summa, trijstūra augstums

Kopsavilkums

 

Nodarbības laikā skolēni izveido papīra raķetes modeli, kuru izšauj ar pneimatiskās palaišanas iekārtu. Izmantojot pašu veidotu mērierīci (vienkāršotu sekstantu), nosaka leņķus un aprēķina taisnleņķa trijstūra augstumu/kateti – raķetes lidojuma augstumu.

 

Skolēni uzdevumu veic grupās pa 3. Grupā sadala lomas – raķešbūves inženieris, datu apstrādes inženieris un metroloģijas inženieris.

 

1 skolēns darbojas ar raķetes modeļa izveidi, 1 skolēns darbojas ar datu apstrādes un apkopošanas tabulas izveidi, 1 skolēns veido mērierīci. Pēc tam notiek raķetes starts un mērījumu, un aprēķinu veikšana.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

3. Kontrolēta kravas nolaišana un izpletņa dizains

Pamatinformācija

 

Mācību joma: Fizika, Matemātika
Klašu posms: 7. – 8. klasei
Sarežģītības līmenis (7.-8.kl.):🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Vienmērīga kustība, ātrums, laiks, ceļš.

Kopsavilkums

 

Skolēni tiek iepazīstināti ar informāciju, ka Zemes tuvās orbītās ir ne tikai funkcionējoši, bet arī nefunkcionējoši satelīti un pat to atlūzas. Skolēni izvēlas dažāda svara objektus, lai izstrādātu izpletni objektu drošai nogādāšanai uz Zemes, lai būtu iespējama dārgo un reto materiālu atkārtota izmantošana.

Uzdevuma laikā skolēni praktiski darbojas izpletņa izveidē, vienlaikus apgūstot būtiskus fizikas pamatskolas kursa konceptus.

Skolēni uzdevumu veic pāros.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

 

Vidusskola

1. Raķetes augstuma noteikšana

Pamatinformācija

Mācību joma: Fizika, Matemātika
Klašu posms: 10. – 11. klasei
Sarežģītības līmenis (10.-11.kl.):🚀🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Leņķa mērīšana, platleņķa trijstūra augstums, trijstūra laukums, sinusa teorēma, trigonometrija, trijstūra leņķu summa

Kopsavilkums

Nodarbības laikā skolēni izveido papīra raķetes modeli, kuru izšauj ar pneimatiskās palaišanas iekārtu. Izmantojot pašu veidotu mērierīci (vienkāršotu sekstantu), nosaka leņķus un aprēķina platleņķa trijstūra laukumu, izmantot sakarību ar trijstūra malām un leņķi starp tām, bet izmantojot trijstūra laukuma formulu, izmantojot sakarību starp trijstūra pamata malu un augstumu pret to, aprēķina trijstūra augstumu – raķetes lidojuma augstumu.

Skolēni uzdevumu veic grupās pa 3. Grupā sadala lomas – raķešbūves inženieris, datu apstrādes inženieris un metroloģijas inženieris.

1 skolēns darbojas ar raķetes modeļa izveidi, 1 skolēns darbojas ar datu apstrādes un apkopošanas tabulas izveidi, 1 skolēns veido mērierīci. Pēc tam notiek raķetes starts un mērījumu, un aprēķinu veikšana.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

2. Kontrolēta kravas nolaišana un izpletņa dizains

Pamatinformācija

Mācību joma: Fizika, Matemātika
Klašu posms: 10. – 11. klasei
Sarežģītības līmenis (10.-11.kl.):🚀🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Vienmērīga kustība, pretēji un pretēji vērsti spēki, pētniecība

Kopsavilkums

Skolēni tiek iepazīstināti ar informāciju, ka Zemes tuvās orbītās ir ne tikai funkcionējoši, bet arī nefunkcionējoši satelīti un pat to atlūzas. Skolēni izvēlas dažāda svara objektus, lai izstrādātu izpletni objektu drošai nogādāšanai uz Zemes, lai būtu iespējama dārgo un reto materiālu atkārtota izmantošana.

Skolēnu galvenais uzdevums ir izprast pētījuma gaitu un pozitīvi interpretēt arī rezultātus, ja tie nav tādi, kā cerēts.

Skolēni darbojas grupās pa 6, bet uzdevumu veic pāros un rezultātus salīdzina lielajā grupā. Uzdevuma laikā skolēni praktiski darbojas izpletņa izveidē, vienlaikus apgūstot būtiskus fizikas pamatskolas kursa konceptus.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

 

Apvienotie klašu posmi

1. Cilvēka programmēšana

Pamatinformācija

Mācību joma: Matemātika, Tehnoloģijas – Datorika
Klašu posms: 4. – 7. klasei
Sarežģītības līmenis (4.-5.kl.):🚀🚀
Sarežģītības līmenis (6.-7.kl.):🚀🚀
Nodarbības ilgums: 90 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Programmēšanas valoda, Komunikācija, Mēness izpēte,
Roveris, Datorika, Matemātika, Kombinatorika

Kopsavilkums

Šī aktivitāte iepazīstinās skolēnus ar algoritmisko domāšanu, plānojot, pārbaudot un īstenojot izpētes misiju uz Mēness.

Skolēni darbojas pāros “Misijas kontroliera” un “Rovera” lomā. Viens skolēns dos komandas, lai otrs varētu “akli” pārvietoties pa Mēness karti. Viņiem jāiziet noteikts maršruts, ko paši iepriekš plānojuši, lai izvairītos no šķēršļiem, veiktu misiju un droši nokļūtu galamērķī.

Aktivitātes īstenošanai nav nepieciešama papildus elektronika.

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Darba lapas

3. Darbnīcas prezentācija

2. Komunikācija ar misijas kontroli

Pamatinformācija

Mācību joma: Tehnoloģijas – Datorika, Dabaszinības, Dizains un tehnoloģijas
Klašu posms: 4. – 9. klasei
Sarežģītības līmenis (4.-9.kl.):🚀🚀🚀🚀
Nodarbības ilgums: 80 min.
Atslēgvārdi: Algoritmi, Dizains un tehnoloģijas, Programmēšana, Datorika

Kopsavilkums

Aktivitāte iepazīstinās skolēnu ar komunikācijas sistēmām un to svarīgumu, veidojot pašiem savu Morzes koda saziņas sistēmu.

Skolēni sākumā iemācās lietot Morzes kodu, pēc tam viņi darbojas grupās pa 3.

Skolēni saņem diferencētus uzdevumus atbilstoši vecumposmam, zināšanām un spējām. Skolēni darbojas pāros neatkarīgi. Neatkarīgi no grūtības līmeņa, skolēni darba noslēguma process ir saistīts, tādējādi uzsverot ikviena pienesumu kopīgajā uzdevumā

Materiāli lejupielādei:

1. Darbnīcas apraksts 

2. Informācijas lapas

2.1. Darba lapas (4. – 5.kl.)

2.2. Darba lapas (6. – 7.kl.)

2.3. Darba lapas (8. – 9.kl.)

2.4. Morzes koda saņemšana

3. Darbnīcas prezentācija

4. Programmēšanas materiāli

+