Izglītības programmas

 

Kosmosa izziņas centra interešu izglītības programma satur vairākus secīgus un saistītus mācību elementus. Izglītības saturs tiek balstīts projekta “Skola 2030” izstrādātajā izglītības standartā un sasaucas ar tajā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem un caurviju prasmēm.

Izglītības programma iekļauj vadītu ekskursiju, STEM darbnīcu sasaistē ar kosmosa industriju un kosmosa misiju.

Vadītas mācību ekskursijas laikā būs iespēja izzināt, ko tieši viņi varētu darīt kosmosa nozarē un ieraudzīt, cik plašas ir šīs nozares iespējas.

STEM darbnīcas veidotas izmantojot starpdisciplināru mācību pieeju. Procesā tiek risinātas dažādas ar kosmosa tematiku un industriju saistītas problēmsituācijas.

Programmas ilgums – 6h 

 

“Dzīvošana kosmosā”

(4.-6.kl.)

Programmā iekļautās darbnīcas mērķis ir noskaidrot, kur visumā atrodas Zeme, kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas lai mēs varētu doties uz citām planētām.

“Pacelšanās kosmosā”

(7.-9.kl.)

Programmā iekļautās darbnīcas mērķis ir sagatavot un veikt raķetes startu, izmantojot mikrokontrolierus aprēķināt visu tam nepieciešmo informāciju.

“Nolaišanās uz nezināmas planētas” (10.-12.kl.)

Programmā iekļautās darbnīcas mērķis ir aprēķināt, pārbaudīt un izveidot sistēmu, kas paredzēta cilvēku glābšanai uz citas planētas. Lai to paveiktu būs nepieciešama mikrokontrolieru programmēšana un testēšana datu iegūšanai.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni +371 63470014 vai rakstot uz e-pastu skolas@kosmosacentrs.lv

Programma izstrādāta pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” (identifikācijas numurs NFI/I/VIAA/2020/3).

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

 

#EEANorwayGrants
#EEANorwayGrantsLatvia

 

+