Transporta kompensācijas

Cēsu novada pašvaldība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projektu Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3 “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs”, līguma Nr.9-20.2.2.1/3.

 

Izglītojamiem un pedagogiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt mācību programmas un arī citus piedāvātos pakalpojumus atbilstoši Kosmosa izziņas centra mājas lapā publicētajam cenrādim, un pieteikties transporta kompensācijai.

 

Transporta kompensāciju mērķis ir atmaksāt ceļa izdevumus, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju visiem Latvijas izglītojošo iestāžu izglītojamiem un to pedagogiem, lai nodrošinātu piekļuvi inovācijas centra izglītojošajām interaktīvajām aktivitātēm, demonstrācijām, izstādēm un citiem izglītojošiem pasākumiem.

Transporta izdevumu atmaksai iespējams pieteikties, ja vizīte Kosmosa izziņas centrā paredzēta līdz 2024. gada 31. martam.

Lai saņemtu transporta kompensāciju aicinām iepazīties ar transporta izdevumu kompensēšanas nolikumu:

Pirms pieteikšanās transporta kompensācijai pieteikuma iesniedzējs izvēlas Kosmosa izziņas centra apmeklējuma datumu un iegādājas pakalpojumu. Pieteikums automātiski tiks noraidīts, ja nav vēl iegādāts pakalpojums.

Šī ir transporta izdevumu atmaksa, kas nozīmē, ka neatkarīgi no izvēlētā transporta veida, izdevumi sākotnēji jāsedz pašiem. Izdevumu atmaksa var pieprasīt tikai skola, pašvaldība vai pavadošais pedagogs.

Pieteikums transporta kompensācijām

Check
Paldies, Jūsu pieteikums ir reģistrēts! 5 dienu laikā ar Jums sazināsies uz norādīto e-pastu. Jautājumu gadījumā rakstiet uz skolas@kosmosacentrs.lv.
Ar Jums sazināsies 5 darba dienu laikā.

Informējam, ka pasākumu laikā iespējama fotografēšana, filmēšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.cesis.lv/privatuma-politika/

Pakalpojuma iegāde tiek veikta un finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri”projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs”, identifikācijas numurs: NFI/I/VIAA/2020/3.

 

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

 

+