KOSMOSS TEPAT
UZ ZEMES
KOSMOSS TEPAT
UZ ZEMES
KOSMOSS TEPAT
UZ ZEMES
KOSMOSS TEPAT
UZ ZEMES
KOSMOSS TEPAT
UZ ZEMES
 
 
Kosmosa izziņas centrs ir unikāls brīvā laika un ārpusskolas pavadīšanas galamērķis, kas piedāvā izzinošu pieredzi ģimenēm un skolu grupām. Apvienojot izglītību, praktiskas nodarbības un popularzinātnisko pieeju ar kosmosa tēmu.
 

Mūsu galvenais mērkis ir veicināt bērnos interesi par dabaszinātņu, tehnoloģiju, indženierzinātņu un matemātikas jomu un sekmēt velmi savu nākotni saistīt ar to.

 

Pievienojies mums aizraujošā izpētes un atklājumu ceļojumā!

 

 

Kosmosa izziņas centra eksponāti un izglītojošais saturs ir veidots īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projektu “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs”.

+