Kā strādā raķetes dzinējs?

Līdzīgi automašīnai, arī raķetes dzinējā tiek sadedzināta degviela, tikai tas notiek ar 30 000 reižu lielāku spiedienu!

Lai notiktu degšana, vienmēr nepieciešama degošā viela, oksidētājs (skābeklis) un paaugstināta temperatūra. Tieši tas pats, kas nepieciešams, lai aizdedzinātu ugunskuru.

Tev jāaptur motora darbība. Ar kuru vārstu to var izdarīt?

Atceries, lai motors darbotos, ir nepieciešams skābeklis (oksidētājs), degošā viela (metāns) un augsta temperatūra.

1. Slāpekļa vārsts

2. Sašķidrinātā metāna vārsts

3. Skābekļa vārsti

4. Darba šķidruma vārsti

5. Grūdiena vektora aktuators

6. Degvielas gāzu ģenerators

7. Galvenais vārsts

8. Degvielas turbopūte

+