Kas man jāmācās, lai uzbūvētu savu raķeti?

RAĶETES APTECĒTĀJS

 

Aptecētājs ir raķetes daļa, kas samazina gaisa pretestību, tādējādi palielinot raķetes ātrumu. Tas savukārt samazina nepieciešamo degvielas daudzumu, lai atstātu Zemes atmosfēru.

Raķetes aptecētājs – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kāpēc ķermeņi kustas?

Kā darbojas spēki?

(Dabaszinības, 4. klase)

Raķetes aptecētājs – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kāds spēks liek lietām krist?

Kāpēc ķermeņi kustas?

(Fizika, 8. klase)

Raķetes aptecētājs – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kāds spēks samazina kritiena ātrumu

Mijiedarbība un spēks

(Fizika, I, vidusskola)

LIDOJUMA DATORS

 

Lidojuma dators darbojas kā raķetes “smadzenes” – mainot raķetes trajektoriju, nosakot kravas izmešanas un izpletņa palaišanas brīdi, kā arī pieņemot citus svarīgus lēmumus.

Lidojuma dators – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kad atvērsies raķetes izpletnis?

Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?

(Datorika, 1. klase)

 

A – Ja raķete ir 1000 m augstumā

B – Tad atvērts raķetes izpletni

Lidojuma dators – apgūstamās tēmas skolā:

 

No cik blokiem sastāv kods?

Kas ir programmēšana un kā programmē vizuālajā vidē?

(Datorika, 4. klase)

 

Ja (augstums) > 1000 tad [atvērt izpltetni]

Lidojuma dators – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kādas funkcijas ir redzamas koda fragmentā?

Kā uzrakstīt kodu pēc specifikācijas?

(Programmēšana, I, vidusskola)

PĒTNIECĪBAS ZONDE

 

Pētniecības zonde CanSat, jeb satelīts dzēriena bundžas izmērā, tiek izmesta no raķetes un ievāc nepieciešamos datus. Šādas zondes tu vari veidot jau skolā Eiropas Kosmosa aģentūras mācību kampaņas «CanSat» ietvaros.

Lidojuma dators – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kā nosaka mākoņu veidošanos?

Kas ir laikapstākļi un kā tie mainās?

(Dabaszinības, 2. klase)

Lidojuma dators – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kas nosaka gaisa spiedienu?

Kāpēc ķermeņi var peldēt šķidrumos un gaisā?

(Fizika, 8. klase)

Lidojuma dators – apgūstamās tēmas skolā:

 

Ar ko mēs mēram gaisa spiedienu?

Mācību satelīts “CanSat”

(Projekta darbs, vidusskola)

RAĶETES MOTORS

 

Raķetes motors nodrošina raķetes kustību. Atkarībā
no motora veida un izmantotās degvielas mainās raķetes lidojuma augstums un ātrums.

Raķetes motors – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kas nepieciešams, lai sērkociņi aizdegtos?

Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?

(Dabaszinības, 3. klase)

Raķetes motors – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kā skābekļa koncentrācija gaisā
ietekmē degšanas procesu?

Kā notiek vielu ķīmiskās pārvētības?

(Ķīmija, 8. klase)

Raķetes motors – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kā degšanas ātrumu ietekmē oksidētāja
klātbūtne?

Ķīmisko procesu norise

(Ķīmija, I, vidusskola)

STABILIZATORI

 

Raķetes stabilizatori nodrošina lidojuma virziena saglabāšanu un pretojas ārēju spēku, piemēram, vēja ietekmei uz lidojuma trajektoriju.

Stabilizatori – apgūstamās tēmas skolā:

 

No kādām formām sastāv šī figūra?

Kā veido un raksturo figūras?

(Matemātika, 2. klase)

Stabilizatori – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kā aprēķināt stabilizatora figūras laukumu?

Kā aprēķina laukumu jebkuram trijstūrim, riņķim?

(Matemātika, 8. klase)

Stabilizatori – apgūstamās tēmas skolā:

 

Kā noteikt stabilizatora ietekmi uz raķetes lidojumu?

Mijiedarbība un spēks

(Fizika I, vidusskola)

+