"Auseklis" - orbitālā stacija. Dzeramā ūdens dozators

Dzeramā ūdens dozatora instrukcija

1. Galveno slēdzi (A) pagriez pozīcijā – dzeramā ūdens izvade (3*).

 

1 – apkopes režīms

2 – Ūdens novade

3 – Dzeramā ūdens izvade

4 – Ūdens ievade

 

 

2. Izvēlies nepieciešamo ūdens daudzumu (ml).

3. Izvēlies ūdens temperatūru (auksts/karsts).

4. Pievieno ūdens rezervāru ūdens izvadam.

5. Nospied slēdzi – sākt ūdens izvadi (D).

+