Enerģijas ražošana vai energijas pārveidošana?

Enerģija ir resurss, kuru iegūst no enerģijas avotiem. Pārvērtību procesos tiek mainīta enerģijas forma.

 

To, kādus pārveidošanas procesus nepieciešams veikt, nosaka cilvēku vajadzības, piemēram, pielietojuma, transportēšanas vai uzglabāšanas iespējas.

 

 

Pārveidojot enerģiju no vienas formas citā, notiek enerģijas zudumi – visbiežāk tas ir siltums, kas nokļūst
apkārtējā vidē.

Kodolenerģija

Gaismas enerģija

Elektriskā enerģija

Elektriska

Mehāniska enerģija

Siltuma enerģija

Ķīmiskā enerģija

Ķīmiskā
+