Lai kaut ko mēs uzskatītu par dzīvu, tam ir jāelpo.

Mēs un visi citi dzīvie organismi elpojam gaisu, kas ir dažādu gāzu maisījums. Tas veido atmosfēru jeb “ziloslāni ap Zemi.

 

Gaiss un viss cits mums apkārt sastāv no sīkām daļiņām – atomiem un molekulām.

Elpošanai no visām gaisa sastāvdaļām
izmantojam TIKAI skābekli O2.

 

Ja paņemtu 100 gaisa daļiņu, tad iegūtu:

 

79 slāpekļa (N2), daļiņas

21 skābekļa (O2) daļiņu

1 daļiņu ar citām gāzēm, piemēram, CO2

+