Atmosfēra un tās spiediens uz Zemes!

Tu jau zini, atmosfēra ir gāzu apvalks ap Zemeslodi. Vai zināji, ka atmosfēra arī spiež uz tevi?

Uz taviem pleciem spiež gandrīz 1000 kg gāzes, kas ir līdzvērtīgi nelielai automašīnai!

Zemes pievilkšanas spēks un atmosfēras spiediens neļauj mums pārāk augstu lēkt.

Gāzu spiedienu mēs izmantojam arī savā labā. Piemēram, automašīnu riepās mēs gaisu pildām ar paaugstinātu spiedienu, lai tas neļautu diskiem saskarties ar zemi.

Kur sākas kosmoss?

 

Kārmāna līnija atrodas 100 km augstumā virs Zemes virsmas, un tiek lietota, lai definētu robežu starp Zemes atmosfēru un kosmisko telpu.

 

Troposfēra0 – 10 km
Ozona slānis20 km
Statosfēra10 – 50 km
Mezosfēra50 – 80 km
Kārmāna līnija100 km
Termosfēra80 – 700 km
Eksosfēra700 – 10 000 km

 

+