Kā radīt skābekli uz Marsa?

Marsa atmosfērā ir ļoti daudz CO2, kura sastāvā ir skābeklis.

 

Ar MOXIE tehnoloģijas palīdzību to iespējams pārveidot!

 

1. Marsa atmosfēra

2. MOXIE ierīce

3.1. + Veidojas skābeklis

3.2. Izdalās ogļskābā gāze un tvana gāze

Marsa atmosfēra:

 

96 daļiņas no 100 ir cilvēkam bīstamā ogļskābā gāze CO2;

 

Skābeklis, kura uz Zemes ir pietiekami daudz, Marsa
atmosfērā praktiski nav atrodams;

 

Skābeklis ir tikai 1 daļiņa no 1000, ko izveidotajā attēlā
nemaz nevar redzēt.

Lai kaut ko mēs uzskatītu par dzīvu, tam ir jāelpo.

 

Mēs un visi citi dzīvie organismi elpojam gaisu, kas ir dažādu gāzu maisījums. Tas veido atmosfēru jeb “ziloslāni ap Zemi.

 

Gaiss un viss cits mums apkārt sastāv no sīkām daļiņām – atomiem un molekulām.

Elpošanai no visām gaisa sastāvdaļām
izmantojam TIKAI skābekli O2.

 

Ja paņemtu 100 gaisa daļiņu, tad iegūtu:

 

79 slāpekļa (N2), daļiņas

21 skābekļa (O2) daļiņu

1 daļiņu ar citām gāzēm, piemēram, CO2

+