Loģika

Reģistrē karti!
Atbildi uz 10 jautājumiem
Apdomā ar kuriem jautājumiem Tev gāja grūtāk!
Turpini trenēties arī mājās!

Vienlīdz nozīmīgi ir spēt orientēties telpā un izskaitļot risinājumus.

Par ko atbild katra smadzeņu zona?

 

1. Smadzenītes (līdzsvars, pozīcija)

2. Redzes zona

3. Dzirdes zona

4. Vernika zona (valoda, rakstība)

5. Somotosensorā asociāciju zona (objektu atpazīšana, temperartūra)

6. Maņu zona (signāli no muskuļien, ādas)

7. Motoru funkciju zona (pieskārienu informācija)

8. Motoru funkciju zona (acs kustību un fokusēšana)

9. Paaugstinātas garīgās funkcijas (radošums, koncentrēšanās)

10. Broka zona (atbildes uz dzirdētajiem jautājumiem)

11. Asociāciju zona

 

Vai smadzenes var trenēt? Astronautiem ir svarīgi trenēt arī domāšanas procesus. To mēs darām, risinot dažādus uzdevumus.

+