Zeme, Mēness un Marss

Zeme ir vienīgā planēta Saules sistēmā, uz kuras ir novērojama dzīvība. Šis ir apgalvojums, ko cilvēce mēģina mainīt. Jau tuvākajā laikā ir plānota cilvēkam apdzīvojama apmetne uz Mēness, kur varēs droši uzturēties un veikt pētījumus, kā arī sagatavoties un izpētīt iespējas tālākai Saules sistēmas un visuma kolonizācijai. Savukārt jau ap 2035.gada beigām un 2040.gadu sākumu potenciāli tiek plānotas pirmās astronautu misijas uz Marsu.

Bet kāpēc mēģināt nokļūt uz citām planētām un tās kolonizēt?

Patiesībā ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc to darīt:

  citu dzīvības formu meklēšana (vai vismaz to kādreizējas eksistences pēdas) – šis gadsimitiem ir nodarbinājis cilvēku prātus, vai mēs esam vienīgās dzīvās būtnes visumā?

  visuma izpēte – joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu kā un kāpēc ir radies visums, kā tas attīstās un mainās.

  resursu apgūšana – attīstoties tehnoloģiskajam progresam, parādās nepieciešamības arī pēc resursiem, kuri uz Zemes ir reti sastopami, taču varētu būt viegli pieejami uz citām planētām.

 cilvēces robežu paplašināšana – līdz šim Zeme ir vienīgā cilvēku apdzīvotā planēta, taču šī brīža zināšanu apjoms un tehnoloģiskā attīstība sasniegt arvien jaunus izaicinājumus visuma apdzīvošanā.

Bilde - dzīvošana uz marsa

Mēness apmetnes bāze būs pirmais solis, visuma kolonizēšanas virzienā. Tā ļaus daudz precīzāk izvērtēt nākotnes iespējas veikt vēl tālākus un pārsteidzošākus visuam ceļojumus, taču, lai tas būtu iespējams arī tālākā nākotnē, ir jārūpējas, lai ar kosmiskajiem atkritumiem netiktu piesārņotas orbītas ap Zemi un būtu iespējams droši doties visuma izpētē!

+