Sākums-Pedagogiem

Piedāvājums pedagogiem

Programmas izstrādātas, lai uzlabotu pedagogu zināšanas un prasmes piedāvātajos tematos. Visas nodarbības ir bezmaksas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3, “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” ietvaros.

Pedagogiem

 

Pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 

👉“Virtuālā vidē realizējama uz sasniedzamo rezultātu vērsta mācību stunda STEM priekšmetos” (sākumskolas datorikas pedagogiem 4.-6.kl.)

👉 “Veiksmīgas starppriekšmetu saiknes veidošana starp STEM un humanitāriem priekšmetiem” (pamatskolas pedagogiem)

👉“Datos balstīta lēmumu pieņemšana” (vidusskolas pedagogiem)

Programmas izstrādātas, lai uzlabotu pedagogu zināšanas un prasmes piedāvātajos tematos. Programmu paredzēts realizēt vienas darba dienas ietvaros.

Programmas ietver:

iepazīšanos ar iespējam izmantot Kosmosa izziņas centru, kā atbalsta resursu projekta “Skola2030” izstrādātā izglītības standarta realizēšanā

 

praktiskās nodarbībās gūt atziņas par dažādām mācīšanās formām un veidiem

 

attīstīt prasmi plānot uz skolēna izaugsmi vērstu nodarbību

 

attīstīt prasmi plānot uz skolēna izaugsmi vērstu nodarbību

 

Transporta kompensāciju nolikums:

Pieteikšanās formaCheck
Paldies, Jūsu rezervācija ir veikta!
Drīzumā saņemsiet ziņu par rezervācijas apmaksu un papildus informāciju par apmeklējumu.
+