Pedagogiem

 

Pieteikšanās noslēgusies! Visas vietas aizņemtas!

Nākošās pedagogu profesionālās pilnveides mācības piedāvāsim 2024. gada pavasarī, lūgums sekot līdzi informācijai!

Bezmaksas piedāvājums pedagogiem 2024. gada 15. martā!

Pieteikšanās: https://ej.uz/Macibas15032024 

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem, kur  programma ietver iepazīšanos ar iespējām izmantot Kosmosa izziņas centru, kā atbalsta resursu projekta “Skola2030” pilnveidotā mācību satura realizēšanā. Praktiskās nodarbībās gūt atziņas par dažādām mācīšanās formām un veidiem, kā arī attīstīt prasmi plānot uz skolēna izaugsmi vērstu nodarbību un plānošanas prasmju pilnveidošanu darbā ar sagatavotiem materiāliem STEM mācību jomās, spēt tos veiksmīgi analizēt un pielāgot konkrētu izglītības standartā minēto sasniedzamo rezultātu sasniegšanai.

Visas nodarbības ir bezmaksas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3, “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” ietvaros.

Pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programma:

👉 “Veiksmīgas starppriekšmetu saiknes veidošana starp STEM un humanitāriem priekšmetiem” (pamatskolas pedagogiem)

Programmas izstrādātas, lai uzlabotu pedagogu zināšanas un prasmes piedāvātajos tematos. Programmu paredzēts realizēt vienas darba dienas ietvaros.

 

Transporta izdevumu atmaksai iespējams pieteikties, ja vizīte Kosmosa izziņas centrā paredzēta līdz 2024. gada 31. martam.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem Latvijas izglītojošo iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem, tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izmaksu kompensācijai Inovāciju centra apmeklējumam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3 “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” ietvaros.

 

Ar nolikumu un pieteikšanās anketu iespējams iepazīties šeit:👇

Darba laiks

P.

SLĒGTS

O. – P.

12.00 – 19.00

S.

10.00 – 20.00

Sv.

10.00 – 18.00

path14-7
path16
path18
path19
+